Nápověda


JAK ZAČÍT

Program Slaboproudá elektrotechnika 1 CD se spustí automaticky po vložení originálního CD do mechaniky CD-ROM. V případě, že nemáte zapnuté automatické spouštění CD, program spustíte poklepáním na soubor begin.html.

ÚVODNÍ OBRAZOVKA

Na úvodní obrazovce můžete vidět celkem osm tlačítek. První sloupec (modrá tlačítka) tvoří různé verze zpracování látky prvního ročníku. Kliknutím na první tlačítko spustíte první ročník programu Slaboproudá elektrotechnika 1 CD pro obrazovku s rozlišením 1152 × 864 s podporou jazyka JavaScript, klinutím na druhé tlačíko spustíte první ročník programu Slaboproudá elektrotechnika 1 CD pro obrazovku s rozlišením 1054 × 768 též s podporou jazyka JavaScript a za pomocí třetího tlačítka v prvním sloupci spustíte první ročník programu Slaboproudá elektrotechnika 1 CD pro obrazovku s rozlišením 1054 × 768 bez podpory jazyka JavaScript.

Druhý sloupec (zelená tlačítka) je obdobou prvního sloupce, jen po kliknutí na určité zelené tlačítko se spustí druhý ročník programu Slaboproudá elektrotechnika 1 CD v daném rozlišení a módu.

V případě, že nevíte, zda-li Váš prohlížeč HTML stránek podporuje jazyk JavaScript či nikoli, zkuste spustit verzi s JavaScriptem a myší přejet po tlačítkách MENU (v levé části obrazovky). V případě, že Vám prohlížeč nehlásí žádnou chybu, a nápisy na tlačítkách se rozsvěcují a opět zhasínají podle pohybu myši přes ně, pak Váš prohlížeč HTML stránek JavaScript umožňuje. Program je tvořen pro Microsoft® Internet Explorer 4.0 a vyšší, ale měl by bez problémů chodit i na jiných prohlížečích HTML stránek.

V třetím sloupci (modrozelená tlačítka) je tlačítko nápovědy (tu právě čtete) a kliknutím na tlačítko pod ním se zobrazí DEMOverze programu Dějepis 1.2.

ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA

Na základní obrazovce můžete vidět menu (v levé části), pomocí nejž můžete spustit jednotlivé kapitoly, nahoře pak nadpis a pod ním panel, kterým též můžete spustit kapitoly vybraného ročníku. Panel se ovládá spínači podobně jako velmi jednoduchý elektrický obvod.

MENU

Kromě tlačítek, které Vám ukáží jednotlivé kapitoly můžete též kliknout na nápis MENU, po čemž se zobrazí Informace o programu; aktivní je též nápis ©1999-2000, Petr Pabouček & Václav Němec, pod kterým se skrývají uživatelská práva k programu. Doporučujeme Vám si tato práva přečíst, protože používání programu Slaboproudá elektrotechnika 1 CD je podmíněno souhlasem s těmito právy.


KAPITOLY A PODKAPITOLY

Každá kapitola programu Slaboproudá elektrotechnika 1 CD je rozdělena na několik podkapitol. V případě, že používáte verzi programu podporující JavaScript, pak jednotlivé podkapitoly vyberete kliknutím na kolečko před názvem podkapitoly (v kolečku se objeví černá tečka), a poté potvrzením kliknutím na tlačítko OK pod seznamem podkapitol.

Orientace v podkapitolách, tedy ve vlastním textu, je usnadněna tzv. navigačním panelem umístěným na konci každé podkapitoly. Tento navigační panel ve tvaru trojúhelníku umožňuje přechod na předchozí podkapitolu dané kapitoly (část ZPĚT), dále na následující podkapitolu dané kapitoly (část DÁLE), či zpět k seznamu podkapitol dané kapitoly (část VÝŠE).


TESTY

Po kliknutí na tlačítko Testy se zobrazí seznam kapitol, ze kterých můžete konat test. Vyberte si jednu z kapitol a výběr opět potvrďte kliknutím na tlačítko OK umístěné pod seznamem kapitol. Poté se ihned zobrazí první otázka vybraného testu. Ke každé otázce je vždy nabízeno několik možností odpovědí, z nichž správná je vždy právě jedna. Pro vyhodnocení odpovědi klikněte na tlačítko OK. Zobrazí-li se pod tímto tlačítkem zpráva, že vybraná odpověď byla správná, můžete tlačítkem Další otázka pokračovat v testu. Na konci testu je místo tlačítka Další otázka umístěno tlačítko Zpět k testům.

Pozn.: Jelikož je funkčnost vyhodnocování testů zabezpečena jazykem JavaScript, pro majitele prohlížečů nepodporujících tento programovací jazyk nejsou testy přístupné.

REJSTŘÍK

Rejstřík funguje jako standardní rejstřík na konci každé knihy. Kliknutím na pojem v rejstříku se okamžitě přesunete na místo, kde se tento pojem vyskytuje. Pro snadnější orientaci v Rejstříku je vedle nadpisu REJSTŘÍK umístěn písmenný pás. Kliknutím na libovolné písmeno na tomto pásu listujete v Rejstříku.


Zpět k úvodní obrazovce

© 1999-2000, Petr Pabouček & Václav Němec