Testy - DEMO


ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU (s Javou)
PRAVĚK (s Javou)
STAROORIENTÁLNÍ STÁTY
ANTICKÉ ŘECKO
ANTICKÝ ŘÍM
UTVÁŘENÍ STŘEDOVĚKÉ EVROPY
RANÝ STŘEDOVĚK
STARÁ MORAVA A POČÁTKY ČESKÉHO STÁTU
EVROPA VE VRCHOLNÉM STŘEDOVĚKU
HUSITSKÁ REVOLUCE
POČÁTKY NOVOVĚKU
VZNIK HABSBUSKÉHO SOUSTÁTÍ
ABSOLUTISMUS A PARLAMENTARISMUS ABSOLUTISMUS A PARLAMENTARISMUS
OSVÍCENSTVÍ A VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE OSVÍCENSTVÍ A VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE
KOLONIÁLNÍ EXPANZE V 17. - 18. STOLETÍ KOLONIÁLNÍ EXPANZE V 17.-18. STOLETÍ
VZNIK PRŮMYSLOVÉ SPOLEČNOSTI VZNIK PRŮMYSLOVÉ SPOLEČNOSTI
OD NÁRODNÍHO OBROZENÍ K REVOLUCI R. 1848 OD NÁRODNÍHO OBROZENÍ K REVOLUCI R. 1848
EVROPA VE DRUHÉ POLOVINĚ 19. STOLETÍ EVROPA VE DRUHÉ POLOVINĚ 19. STOLETÍ
PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA, RUSKÉ REVOLUCE PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA, RUSKÉ REVOLUCE
VZNIK ČESKOSLOVENSKA
SVĚT PO PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE
SVĚTOVÁ HOSPODÁŘSKÁ KRIZE, VZNIK TOTALITNÍCH SYSTÉMŮ
ČESKOSLOVENSKO MEZI SVĚTOVÝMI VÁLKAMI
DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA
DRUHÝ ČESKOSLOVENSKÝ ODBOJ, OBNOVENÍ ČSR
SVĚT PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE
EVROPA PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE
ČESKOSLOVENSKO A ČESKÁ REPUBLIKA V LETECH 1945 - 1999


Zpět do hlavního menu

Všechna práva vyhrazena. Uživatel má právo používat tuto verzi programu pouze na svém počítači a 
případně tisknout pro vlastní účely. Jakékoliv komerční využití tohoto programu je zakázáno. Bližší informace v souboru prava.txt © 1997 - 1999, Václav Němec