Seznam pojmů - DEMO

Vyberte si z následujího seznamu pojem a kliknutím myši otevřete stránku, v níž je pojem uveden. Přesnou lokalitu pojmu na stránce pak můžete zjistit pomocí příkazu Najít v menu Úpravy.
Demoverze Seznamu pojmů obsahuje pojmy jen z Úvodu do Dějepisu, Pravěku a ze Staroorientálních států.

Seznam kapitol

A

Aigyptos
Akkadská říše
Amenhotep
Antropogeneze
Antropologie
Aramejci
Árijové
Astronomie ve starověku
Asyrské zajetí Židů
Ašóka
Ašúr
Australopithecus

B

Babylón
Babylonská věž
Babylonské zajetí Židů
Bedřich Hrozný, prof. UK
Biosociální bytost
Bitva u Kadeše
Bohémi
Bójové
Brahmáni
Buddha
Buddhismus
Byblos

C

Cínev
Civilizační pojetí dějin
Cromagnonec
Čandragupta
Čchin (dynastie)
Čína
Čínská filozofie
Člověk předvěký
Člověk rozumný
Člověk vzpřímený
Člověk zručný
Čou (dynastie)

D

Dar Nilu
David (král)
Deba meziledová
Dějiny pravěku
Demografie
Diplomatika
Doba bronzová
Doba kamenná
Doba ledová
Doba měďená
Doba železná
Dolní Egypt
Doprava ve starověku
Dryopithecus
Duchovní kultura ve starověku
Džosér
Džosérova pyramida

E

Egejská oblast ve starověku
Egypt
Eneolit
Epigrafika
Eufrat

F

Fajjúm
Faleristika
Faraóni
Féničané
Filigranologie
Filištíni

G

Ganga
Genealogie
Gilgameš
Glaciál
Gutejci

H

Harappi
Harappská kultura
Heraldika
Historie - dějiny, pojmy, význam
Hktpth
Hominizace
Homo erectus
Homo habilis
Homo sapiens
Homo sapiens sapiens
Hór
Horní Egypt
Hrozný, Bedřich (prof. UK)

Ch

Chafreova pyramida
Chaldejci
Chalkolit
Chammurabi
Chammurabiho zákoník
Chan (dynastie)
Charakteristika pravěké společnosti
Chattušaš
Chefrenova pyramida
Cheopsova pyramida
Chetité
Chronologie
Chuang - che
Chufuvova pyramida
Chuirité

I

Indie
Indus
Interglaciál
Izraelské království

J

Jang - c' - ťiang
Judské království

K

Kadeše, bitva u
Kampanologie
Karnak
Knossos
Kodikologie
Konfucius
Kóšala
Kšátrijové
Kunaanejci
Kyros

L

Lagaš
Lao - c'
Luvijci
Luxor

M

Magadha
Malá Asie ve starověku
Marduk
Masr
Matematika ve starověku
Matriarchát
Meni
Menkaurova pyramida
Metody historické vědy
Metrologie
Mezolit
Mezopotámie
Mirabeau
Mohendžodáro
Myklerínova pyramida

N

Nabukadnesar II.
Naučení Ptahhotepovo
Neandrtálec
Neferirkare
Necho II.
Neolit
Neolitická revoluce
Nirvana
Nomarchové
Nómy
Novoasyrská říše
Novobabylonská říše
Novoegyptská říše
Numismatika

O,P

Oppidum
Palajci
Paleografie
Paleolit
Patriarchát
Periodizace dějin
Periodizace pravěku
Písmo ve starověku
Pjopej I.
Pjopej II.
Pojetí dějin
Pomocné vědy historické
Postup při poznávání minulosti
Pravěk
Produktivní hospodářství
První mírová smlouva
Přírodní podmínky v pravěku
Přisvojovací hospodářství
Ptahhotepovo naučení
PVH
Pyramidy v Egyptě

R

Ramapithecus
Ramesse II.
Ramses II.
Re
Rodová občina
Rovnost z nedostatku
Řemesla ve starověku

S

Sahure
Sargon I.
Sargon II.
Semosut III.
Sfragistika
Sia (dynastie)
Siddhárta Guathama Buddha
Sidon
Sinaj
Sluneční chrámy
Snofrevova pyramida
Snofruova pyramida
Staroasyrská říše
Starobabylonská říše
Staroegyptská říše
Staroorientální státy
Starověká astronomie
Starověká doprava
Starověká matematika
Starověká řemesla
Starověké písmo
Starověké stavitelství
Starověké zemědělství
Statistika
Stavitelství ve starověku
Strabón
Středoasyrská říše
Středoegyptská říše
Sumer
Sýrie ve starověku
Syropalestinská oblast ve starověku
Šalamoun
Šamaš
Šang - Jin (dynastie)
Šang (dynastie)
Štípaná industrie
Šúdrové
Šuppiluliunuš I.

T

Tao - te - ťing
Taoismus
Teti
Thutmose I., II., III.
Tigris
Tutanchamonova hrobka
Tyros

U

Údolí králů
Ugarit
Ur
Uruk
Úvod do studia dějepisu

V

Vajšijové
Velká čínská zeď
Veni
Veserkaf
Vesnická občina
Vexilologie
Vládcovy zdi
Vývoj pohledu na historii
Význam dějin

Z

Zemědělství ve starověku
Změna chápání obce
Žlutá řeka


Zpět do hlavního menu

© 1997 - 1999, Václav Němec
DEMOVERZE programu Dějepis v1.2. Uživatelská práva jsou popsána v souboru prava.txt.