ČESKOSLOVENSKO A ČESKÁ REPUBLIKA V LETECH 1949 - 1999

Vyberte si z následujícího seznamu kapitolu a kliknutím myši ji otevřete.

Československo v letech 1949 - 1992
Česká republika v letech 1993 - 1999

Test z této kapitoly
Zpět do hlavního menu

© 1997 - 1999, Václav Němec