ČESKOSLOVENSKO V DOBĚ MEZIVÁLEČNÉ

Vyberte si z následujícího seznamu kapitolu a kliknutím myši ji otevřete.

Formování československého státu (1918 - 1921)
Československo do roku 1929
Hospodářská krize v Československu
Zánik „první republiky“
„Druhá republika“
Vytvoření protektorátu Böhmen und Mähren

Test z této kapitoly
Zpět do hlavního menu Dále - Druhá světová válka

© 1997 - 1999, Václav Němec