SVĚT PO PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

Vyberte si z následujícího seznamu kapitolu a kliknutím myši ji otevřete.

Versailleský mírový systém
Změny ve společnosti po první světové válce
Poválečná střední a jihovýchodní Evropa
Vznik a vývoj SSSR
Krize koloniálního systému
Vývoj v letech 1924 - 1929
Dělnické hnutí ve 20. letech

Test z této kapitoly
Zpět do hlavního menu Dále - Světová hospodářská krize, Vznik totalitních systémů

© 1997 - 1999, Václav Němec