PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA, RUSKÉ REVOLUCE

Vyberte si z následujícího seznamu kapitolu a kliknutím myši ji otevřete.

Charakteristika hospodářství na přelomu 19. a 20. století
Mezinárodní situace na přelomu 19. a 20. století, cesta k 1. sv. válce
První světová válka
Rusko za první sv. války, Ruské revoluce

Test z této kapitoly
Zpět do hlavního menu Dále - Vznik Československa

© 1997 - 1999, Václav Němec