EVROPA V DRUHÉ POLOVINĚ 19. STOLETÍ

Vyberte si z následujícího seznamu kapitolu a kliknutím myši ji otevřete.

Sjednocení Itálie
Sjednocení Německa
Francie za druhého císařství, Pařížská komuna
Dělnická hnutí
Rakouská monarchie v druhé polovině 19. století

Test z této kapitoly
Zpět do hlavního menu Dále - První světová válka, Ruské revoluce

© 1997 - 1999, Václav Němec