VZNIK PRŮMYSLOVÉ SPOLEČNOSTI

Vyberte si z následujícího seznamu kapitolu a kliknutím myši ji otevřete.

Anglická průmyslová revoluce
Ekonomické a sociální názory v počátcích kapitalismu
Rozšíření průmyslové revoluce
Dělnické hnutí v polovině 19. století
Vynálezy přelomu 19. a 20. století

Test z této kapitoly
Zpět do hlavního menu Dále - Od Národního obrození k revoluci r. 1848

© 1997 - 1999, Václav Němec