KOLONIÁLNÍ EXPANZE V 17. A 18. STOLETÍ

Vyberte si z následujícího seznamu kapitolu a kliknutím myši ji otevřete.

Počátky kolonialismu
Americká revoluce - válka za nezávislost
Americká občanská válka (sever proti jihu)

Test z této kapitoly
Zpět do hlavního menu Dále - Vznik průmyslové společnosti

© 1997 - 1999, Václav Němec