POČÁTKY NOVOVĚKU

Vyberte si z následujícího seznamu kapitolu a kliknutím myši ji otevřete.

Objevné plavby
Reformace
Protireformace
Revoluce v Nizozemí
Reformace v Anglii
Náboženské války ve Francii
Český stát za Jagellonců

Test z této kapitoly
Zpět do hlavního menu Dále - Vznik středoevropského soustátí Habsburků

© 1997 - 1999, Václav Němec